Cáp giằng hay còn được gọi là cáp neo giằng là dòng dây cáp được thiết kế rất đặc biệt. chúng được cơ cấu cho việc kết nối các công trình xây dựng. sản phẩm này có tác dụng tăng cường độ cứng trong không gian cho các công trình, tăng độ chịu lực kéo, bảo đảm cho dự án diễn ra an toàn, ổn định trong thời gian dài. Vậy, người ta sử dụng làm cáp giằng…